تماس با ما

ارتباط با ما

شماره های تماس مدیران بخش های مختلف کارخانه:

مدیر کارخانه: 09142284500

مدیر فروش: 09335090975

مدیر فنی تولید: 09141028815

مدیر استخدام و منابع انسانی: 09120644172

امور نمایندگان: 09146490314